Epilepsia

Príčiny vzniku ochorenia

Príčiny vzniku patologických ložísk, ktoré spôsobujú epilepsiu u psa, môžu byť:

  • Priamo v nervovom tkanive

Patria medzi ne napr. vrodené vady, zápaly mozgu, nádorové ochorenia, poruchy prekrvenia a stavy po úrazoch hlavy.

  • Ochorenia lokalizované mimo mozog

Sem sa zaraďujú ochorenia pečene, pri ktorých nie sú v dostatočnej miere vyrábané látky tlmiace abnormálne vzruchy v mozgu, alebo sú nedostatočne odbúravané látky pre telo škodlivé, ktoré môžu prekonávať ochrannú (hematoencefalickú) bariéru, medzi krvou a nervovou sústavou, a pôsobiť tak toxicky.

  • Jedy a glykémia

Rovnakým spôsobom vznikajú aj záchvaty spôsobené niektorými jedmi. Ďalším nezanedbateľným faktorom je hladina cukru v krvi (glykémia). Kŕče sa objavujú ako pri nedostatku glukózy, kedy nervové bunky trpia nedostatkom energie (cukru) a nie sú schopné pracovať tak pri jej nadbytku.

  • Srdce a pľúca 

Treba spomenúť aj vplyv zdravotného stavu srdca a pľúc na mozog. Srdce vháňa odkysličenú krv do pľúc, kde sa kyslík z vdychovaného vzduchu viaže na červené krvinky a tie ho potom roznášajú ďalej po tele. Nervové bunky sú veľmi citlivé na nedostatok kyslíka. To znamená že napríklad pri srdcovej nedostatočnosti, pri zníženej funkcii pľúc pri nedostatku červených krviniek nie je mozog dostatočne okysličovaný a môže vzniknúť záchvat.

Bohužial záchvaty vzniknuté príčinami, ktoré som vyššie spomenula, tzv. synkopalne záchvaty(tzn. krátkodobé straty vedomia spojené s kŕčmi), môžu vyzerať podobne, niekedy sú dokonca rovnaké ako epileptiformné záchvaty (strata vedomia sprevádzaná kŕčmi, kedy pôvodom je epilepsia).

 

Idiopatické záchvaty sa NEDAJÚ  LIEČIŤ, len sa dajú tlmiť. Pes by mal byť pod dohľadom veterinára.

 

IDIOPATICKA EPILEPSIA- tzv. záchvat z neznámej príčiny, ktorá je najčastejším dôvodom „pravej “ epilepsie psov.

Back To Top